Vĩnh Cát Logistics

Là công ty chiến lược trong lĩnh vực xuất nhập khẩu ủy thác hàng Trung Quốc , là công ty đứng đầu về ngành vận chuyển hàng hóa cũng như đặt mua hàng từ Trung Quốc về Việt Nam.