Liên hệ

Công ty Cổ phần Vận Chuyển Vietexpress

Chi nhánh văn phòng Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 20, tòa nhà HH1A Linh Đường, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 0965.21.6886