Đang tải dữ liệu...
You are here: Chuyen phat nhanh  ››  Người vận chuyển hàng nguy hiểm phải qua lớp huấn luyện
Dịch vụ
Hỗ trợ trực tuyến

Ms Linh

Ms Kiều 0904 529 336

Ms Huyền

Ms Kiều 0904 529 336
tranthikieu2002
Ms Linh
vietexpress2
Ms Huyền
eagexpress
Kiểm tra đơn vận
 


Người vận chuyển hàng nguy hiểm phải qua lớp huấn luyện

 

 

            Theo quy định tại Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09/11/2009 của Chính phủ về danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, hàng nguy hiểm là hàng hóa có chứa các chất nguy hiểm khi vận chuyển có khả năng gây nguy hại tới tính mạng, sức khỏe con người, môi trường, an toàn và an ninh quốc gia. Danh mục hàng nguy hiểm được phân loại theo loại, nhóm (có 9 loại, nhóm) kèm theo mã số Liên hiệp quốc và số hiệu nguy hiểm quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

 

  Cũng theo Nghị định này, người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng nguy hiểm phải được huấn luyện và được cấp giấy chứng nhận huấn luyện về loại hàng nguy hiểm mà mình vận chuyển theo quy định của các bộ quản lý ngành (Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường)Người thủ kho, người áp tải hàng nguy hiểm bắt buộc phải được huấn luyện về loại hàng nguy hiểm do mình áp tải hoặc lưu kho bãi. Phương tiện vận chuyển hàng nguy hiểm phải dán biểu trưng nguy hiểm của loại, nhóm loại hàng đang vận chuyển; nếu trên một phương tiện có xếp nhiều loại hàng khác nhau thì phía ngoài phương tiện cũng dán đầy đủ biểu trưng của các loại hàng đó; vị trí dán biểu trưng ở hai bên và phía sau phương tiện. Nghiêm cấm việc sử dụng phương tiện không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc không đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm để vận chuyển hàng nguy hiểm. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấp phép vận chuyển hàng nguy hiểm là Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/12/2009. Bãi bỏ Nghị định số 13/2003/NĐ-CP ngày 19/02/2003 của Chính phủ quy định danh mục hàng nguy hiểm, vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường bộ.

Tag tham khảo: chuyển phát nhanh quốc tế

Trang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [>] [>>]

Tin tức liên quan
Provider by ThietKeTrangChu.Com Giá vàng 9999
Mua
Bán
(Nguồn: Cty SJC HN)
Provider by ThietKeTrangChu.Com Tỷ giá
(Nguồn Provider by ThietKeTrangChu.Com )

Nhiệt độ:

Thống kê truy cập
Đang online28
Hôm nay50
Các ngày8,147,305

Check mail Công ty CP E&G
Partner Hãng chuyển phát nhanh Quốc tế Vietexpress Dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế